دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

میکروسکوپ و ذره بین

میکروسکوپ  و ذره بین 


اساس میکروسکوپ آزمایشگاهی (Microscopes) بر دو عدسی همگرا استوار است. عدسی اول با فاصله کانونی در حد چند میلی متر ، تصویری حقیقی که قطر بزرگ تری دارد را تولید می کند . در حالی که عدسی دوم که فاصله کانونی بزرگتری دارد ( چند سانتی متر ) نقش ذره بین داشته و قادر است تا تصویر بزرگتر اما مجازی را ارائه دهد. این دو عدسی را به ترتیب عدسی های شیئی و چشمی می نامند .
Image result for ‫میکروسکوپ‬‎
میکروسکوپ های نوری نخستین میکروسکوپ هایی هستند که در قرن نوزدهم میلادی توسط رابرت هوک و آنتوان وان لیون هوک ساخته شده و علیرغم پیشرفت های زیادی که در زمینه تکامل آنها صورت پذیرفته است ، اصول اولیه کار آنها چندان تفاوتی با میکروسکوپ های اولیه ندارد .
در ساختمان یک میکروسکوپ آزمایشگاهی نوری سه عدسی وجود دارد . عدسی اول که به ان کندانسور نوری نیز گویند ، در زیر نمونه قرار داشته ، نور ساطع از لامپ را روی نمونه متمرکز می سازد . عدسی دوم که نمونه مورد نظر در زیر آن قرار می گیرد را عدسی شیئی و عدسی نزدیک به چشم را عدسی چشمی می نامند .
میکروسکوپ
دو عدسی اخیر از نوع عدسی های همگرا ( محدب ) هستند . ابتدا نونه در زیر عدسی شیئی قرار گرفته ، سپس با تغییر فاصله بین عدسی شیئی و نمونه ، میکروسکوپ آزمایشگاهی تنظیم می شود . نور از چراغی که در پایین دستگاه قرار دارد بوسیله کندانسور در سطح نمونه متمرکز می شود . بخشی از این نور که از لامپ ساطع شده و روی نمونه متمرکز گردیده ، جذب نمونه شده و مقداری از آن نمونه عبور می کند . نور عبوری توسط عدسی شیئی جمع آوری و در سطح کانونی آن متمرکز می گردد . به این ترتیب تصویری بزرگتر از نمونه حاصل می آید . تصویر حاصله که در کانون عدسی شیئی قرار دارد ، در حکم نمونه مجازی برای عدسی چسمی است . بنابراین تصویر بار دیگر توسط عدسی چشمی بزرگ می شود .اما چون کانون عدسی چشمی در پشت چشم بیننده می افتد ، لذا ما تصویری مجازی را می بینیم که بارها بزرگتر از نمونه اولیه می باشد . لازم به یادآوری است که معمولاً در بخش عدسی شیئی ، از چند عدسی با قدرت های متفاوت استفاده می شود که هریک از قدرت بزرگنمایی خاصی برخوردارند . بنابراین هر نمونه دوبار توسط دستگاه بزرگ شده ، لذا بزرگنمایی حاصل ضرب بزرگنمایی های دو عدسی خواهد بود .
بزرگنمایی عدسی شیئی × بزگنمایی عدسی چشمی = بزرگ نمایی نهایی یا کلی


از مهم ترین ویژگی های عدسی میکروسکوپ قدرت جداسازی ( تفکیک ) یعنی توانایی تشخیص میان دو نقطه نزدیک به هم است . در حقیقت جداسازی یک دستگاه در عمل نمایانگر کوچک ترین جسم قابل رؤیت توسط آن میکروسکوپ بوده و هرچه میزان آن بیشتر باشد ، یعنی قابلیت رؤیت اجسام کوچکتر با آن دستگاه بیشتر است . قدرت جداسازی دستگاه معمولاً با حد تفکیک R)) مشخص می شود . حد تفکیک مساوی است با نزدیک ترین فاصله بین دو جسم به شکلی که هر یک به صورت مجزا قابل رؤیت باشند . اصولاً حد تفکیک (R) اغلب میکروسکوپ های نوری بیش از 500nm نیست . لذا اشیای کوچک تر 500nm بوسیله آنها قابل رؤیت نخواهند بود . کمترین مقدار ممکن R در بهترین میکروسکوپ های نوری به حدود 200nm می رسد.
به ان ترتیب رؤیت سلول های گیاهی و جانوری ، باکتری ها و نیز تفکیک انواع یاخته ها همچون یاخته های سرخ و سفید خون ، فیبروبلاست ها و سلول های پوششی با میکروسکوپ آزمایشگاهی نوری امکان پذیر می باشد . ویروس ها ، ریبوزوم ها (100nm500nm ) ، پروتئین های کروی ( 10nm9 ، مولکول های کوچک  (1nm ) و اتم ها (0/1nm=1A° ) با انوالکترونی قابل مشاهده بوده و توسط میکروسکوپ نوری قابل رؤیت نیستند.


میکروسکوپ
 

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)